We zoeken vrijwilligers

We zoeken vrijwilligers, niet alleen voor het toekomstige onderhoud en het beheer van de tuin, zoals het openen en sluiten van de buurttuin, het wieden, het water geven van gras …