buurttuin Uitvindershof

Vrijwilligers


De Uitvindershof wordt een buurttuin voor en door buurtbewoners. Het idee is dat vrijwilligers helpen bij de aanleg, het beheer en onderhoud van de tuin, maar ook bij de organisatie van evenementen. Er zijn al vele aanmeldingen. Wil je ook meehelpen? Meld je aan bij vrijwilliger@uitvindershof.nl

Buurttuin

 

"Uitvindershof" is een initiatief van buurtbewoners gesteund door Gemeente Den Haag om een openbare tuin te creëren voor en door buurtbewoners. In maart 2016 heeft de Gemeente Den Haag per brief laten weten dat het binnenterrein ter beschikking zou komen voor de buurt als openbare groenvoorziening. In april 2016 is een initiatiefgroep in het leven geroepen om van het terrein een mooie buurttuin te maken.

Activiteiten

 

We willen activiteiten organiseren gerelateerd aan tuinieren en daarbij willen we actief kinderen, ouderen en mensen met een achterstand tot de maatschappij betrekken. De activiteiten die plaatsvinden worden eerst voorgelegd aan de commissie en moeten geen overlast voor de omwonenden veroorzaken.

 

Eigen identiteit

 

Het hof en het gebruik moeten een duidelijke eigen identiteit krijgen. Met het oog op diversiteit in de wijk zou het goed zijn als de tuin en het gebruik een aanvulling zijn op het overige aanbod in de buurt. Een groene, kleurige en geurende oase van rust in het Regentessekwartier.

Veiligheid

 

De tuin moet een veilige plek zijn voor iedereen, zowel bezoekers als omwonenden. Daarom zijn er borden geplaatst met huisregels waar eenieder zich aan moet houden.

Locatie

 

Tussen de Van Swindenstraat, Newtonstraat en Regentesselaan, in de wijk Regentessekwartier, ligt een binnenterrein (775m2) wat voor de voorbijganger bijna verborgen ligt. Ooit was hier een houtzagerij gevestigd, daarna is het jaren lang de speelplaats van een kinderdagverblijf geweest. Sinds 2014 stond het terrein leeg en was het in verval geraakt.

Over

Voorzitter

Bestuurslid

Secretaris

 

Roy Sibilo

Wendy Flik

Esther de Rijk

Jos Nota

Ons bestuur

Sanne Maes

Penningmeester

 

Bestuurslid