Verjaardags- en/of kinderfeestje zijn in de Uitvindershof niet toegestaan. Het vieren van een feestje is een privéaangelegenheid en past niet in onze doelstelling. Een feestje verstoort de rust voor andere tuinbezoekers en omwonenden.

Georganiseerde bijeenkomsten mogen alleen plaats vinden na toestemming van het bestuur.