De buurttuin Uitvindershof is in beheer van Stichting Uitvindershof. Betreden van de Uitvindershof is op eigen risico. De stichting is niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf in de Uitvindershof.

Bij nood: bel 112! Deze centrale werkt voor alle hulpdiensten.
Voor niet spoedeisende hulp bel je met 0900–8844, dan krijg je de politie aan de lijn.